Quest Library
  ค้นหาเควส 
เลเวล
ชื่อเควส
ลูกสาวของดร. ทอร์ช
ชื่อ NPC
-
แผนที่เริ่มเควส
คฤหาสน์ดร. ทอร์ช
เงื่อนไข
- ผ่านเควสปลดล็อคแคทเธอรีน
- ผ่านเควสห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
สิ่งที่ได้รับจากเควส

ลูกสาวของดร. ทอร์ช

เงื่อนไข
- ผ่านเควส
ความลับแห่งคฤหาสน์ ดร.ทอร์ช
- ผ่านเควส ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

[*] การพูดคุยที่เป็นความลับ
- หากผู้เล่นผ่านผ่านเงื่อนไขของเควสครบ เมื่อเข้าเกมในเมืองรีบอร์โดซ์ ,โคอิมบรา หรืออุช จะได้รับข่าวสารเควส
- ไปที่หน้าทางเข้าห้องวิจัยของดร. ทอร์ช แล้วเดินออกมาตรงกลางห้องตัวเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจพูดคุยของ NPC(ห้ามมีตัวละครแคทเธอรีนในกลุ่ม)


- เมื่อจบภารกิจให้เข้าไปในห้องวิจัย แล้วคุยกับแคทเธอรีน


- ให้แคทเธอรีน (ชนิดใดก็ได้) เป็นผู้นำกลุ่ม และไปยังห้องใต้ดินในแผนที่สวนพฤกษา คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช


- เมื่อเข้าสู่ภารกิจให้กำจัดมอนสเตอร์ในนั้นประมาณ 200 ตัว หลังจากนั้นจะพบแคทเธอรีน ทอร์ชออกมาต่อสู้ด้วย  **ในภารกิจนี้ห้ามแคทเธอรีนในกลุ่มตายเด็ดขาด**

*Tip - ในส่วนของบันไดที่มุมห้องทั้ง 4 จะไม่มีมอนสเตอร์เกิด ผู้เล่นสามารถใช้เป็นจุดพักได้

- ลด HP ของแคทเธอรีนให้เหลือ 10% ก็จะจบภารกิจนี้
- กลับไปหาดร. ทอร์ชที่ห้องวิจัย เขาจะให้การ์ดแคทเรอรีน ทอร์ชกับเราเป็นของตอบแทน